KB-Gruppen

4. oktober 2021

Herunder finder du Venstres Stevns´ repræsentanter i Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune.

Anette Mortensen

Borgmester


E-mail: [email protected]
Telefon: 2294 0433

Opalvej 16, Strøby Egede. 4600 Køge.


 • Anette Mortensen (V) har været medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune siden 1. januar 2014. Siden 1 januar 2018 har hun været borgmester.
  • Øvrige tillidsposter:

   • Økonomiudvalget, Formand
   • KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet)
   • KL's repræsentantskab
   • KL's delegeretmøde
   • Fælles Beredskabskommission (Østsjællands Beredskab)
   • Verdensarv Stevns, bestyrelse
   • Østsjællands Museum, bestyrelse
   • VisitSydsjælland-Møn, bestyrelse
   • Femern Bælt Forum
   • HMN Naturgas, repræsentantskab
   • Kredsrådet vedr. politiets virksomhed
   • Valgbestyrelsen, kommunale valg
   • Rødvig Fiskerihavn, bestyrelse
   • Stevns Erhvervsråd, bestyrelse
   • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse

   Dialog med borgmesteren


  Erhvervserfaring
  • Sagsbehandlende ergoterapeut, Stevns Kommune
   2003
  • Administrativ medarbejder, Km-byg Valløby ApS

  Politiske hverv
  • Kommunalbestyrelsesmedlem
   Venstre, Stevns Kommune
   2014-2017
  • Medlem, Økonomiudvalget
   Venstre, Stevns Kommune
   2014
  • Medlem, Plan- og Teknikudvalget
   Venstre, Stevns Kommune
   2014
  • Borgmester fra 2018.

  Uddannelse
  • Bachelor, Ergoterapi, University College Sjælland
   2009 - 2012FLEMMING PETERSEN

Holtelandsvej 1
4652 Hårlev
Mobil: 21 46 89 63

Øvrige tillidsposter:

 • Plan, Miljø og Teknik, Formand
 • Social og Sundhed
 • ARGO (tidligere Kara-Noveren)
 • SEAS-NVE, repræsentantskab
 • Stevns Frivillighedscenter, bestyrelseBJARNE NIELSEN

Selvstændig vognmand
Telefon: 2070 9090

Tryggevældevej 4, Varpelev, 4652 Hårlev

Udvalg: Økonomiudvalget (ØU) 

Øvrige tillidsposter:

 • Børn- og Ungeudvalget, Formand
 • Valgbestyrelsen, Folketingsvalg
 • Valgbestyrelsen, kommunale valg
 • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse

JACOB PANTON KRISTIANSEN

Uddannet landmand. I Forsvaret siden 2001. Formand for 

Veteranskytterne

Magistraten 4, Enderslev, 4652 Haarlev.

Telefon:  2146 8284 

Mail: [email protected]

Tillidsposter:

 • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
 • Børn, Unge og Læring
 • Handicaprådet
 • Stevns Udsatteråd