KB-Gruppen

25. januar 2024

Herunder finder du Venstres Stevns´ 5 medlemmer i Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Den nye kommunalbestyrelse tiltrådte 1. jan. 2022. Du kan læse mere om kommunalbestyrelsens arbejde på: 

Anette Mortensen

Viceborgmester og gruppeformand

E-mail: [email protected]
Telefon: 2294 0433

Opalvej 16, Strøby Egede. 4600 Køge.

Tillidsposter:
 • Børn, Unge og Læring (BUL), Formand
 • Økonomiudvalget, Næstformand
 • Beredskabskommission

Flemming Petersen

E-mail: [email protected]
Telefon: 2146 8963

Holtelandsvej 1, Endeslev, 4652 Hårlev

Tillidsposter:

 • Plan, Miljø og Teknik (PMT), Formand
 • ARGO
 • Stevns Frivillighedscenter, bestyrelse


Bjarne Nielsen

Selvstændig vognmand
Telefon: 2070 9090

Tryggevældevej 4, Varpelev, 4652 Hårlev

Tillidsposter:

 • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Formand
 • Økonomiudvalget
 • Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn
 • Kulturregion Storstrøm, den politiske styregruppe
 • Movia repræsentantskab
 • Stevns Erhvervsråd


Karsten Skov

Telefon: 2426 5394

Magnoliavej 31, Strøby Egede, 4600 Køge.

Udvalg: Økonomiudvalget (ØU) 

Tillidsposter:

  • Social og Sundhed (SSU)
  • Børn- & Ungeudvalget
  • Café Stevnen
  • Skatteankenævnet, Sydsjælland for Midt- og Østsjælland.


Rasmus Englund

Telefon: 2426 4685

Stivangen 2, 4660 Store Heddinge.

Tillidsposter:

  • Børn, Unge og Læring (BUL)
  • Handicaprådet