Bestyrelsen i Venstre Stevns

29. maj 2023

Bestyrelsen består af 1 formand og 10 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesvalg sker jf. §4 i Venstres vedtægter.

Bestyrelsen suppleres af 1 repræsentant for VU, 1 rep. for LOF samt foreningens medlemmer af kredsbestyrelsen såfremt disse ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens virke herunder planlægning, forberedelse og gennemførelse af valgkampe jf. Venstres vedtægter. Bestyrelsen afholder ca. 8-10 møder/arrangementer årligt.


Generalforsamling 2022

Den nye formand CARL SKOU takkede Karsten skov for 5 års flot indsats på generalforsamlingen d. 16. feb. 2022.

FORMAND:

Carl SKOU

SKØRPINGEVEJ 34, SKØRPINGE
4673 RØDVIG.
Mobil: 20 21 67 47.
mail: [email protected]


NæstFORMAND:

Hans Peter Michaelsen

Erikstrup Mark 11
4660 ST. HEddinge.
Mobil: 20 47 99 49.
mail: [email protected]Venstre Stevns Bestyrelse & Suppleanter:

 • Katja Pedersen, Strøby 
 • Sven Trautner, Strøby Egede (formand for aktivitetsudvalget)
 • Hans Glendrup, Strøby Egede
 • Johnny Andersen, Hårlev
 • Lars Juel Clement, Hellested (formand for KV-25 udvalget)
 • Axel Mølgaard Andersen, Store Heddinge
 • Gert Nielsen, Store Heddinge
 • Jackie Hansen, Strøby Egede,
 • Rasmus Hoffmann-Hansen, Store Heddinge (sekretær)
 • Suppleanter:
 • John Bøjlund, Store Heddinge
  Crista Zabel. Strøby Egede, 


  Kontakt kassereren

  • Jackie Hansen, Strøby Egede Tlf.: 2528 1823, mail: [email protected] 
   (overtager snarligt kassererposten) 

  / indtil da kontakt:

  Niels Verner Petersen. Strøby Egede
  Mobil: 2033 2060. Mail: [email protected]
  Vore bankkonti: 
  Nordea: 2340-4385278972
  Valgfond: 2340-6887565250

  Kontakt sekretæren

  • Rasmus Hoffmann-Hansen. Bjælkerupvej 4, 4660 St. Heddinge
   Mobil: 4011 1450. Mail: [email protected]


  Kredsbestyrelsen Faxe/Stevns

  • Lars Juel Clement. Elkærvej 3, Hellested, 4652 Hårlev. Tlf. 2275 2663.
  • John Dalsgaard Jensen, Borgergade 12, Magleby 4672 Klippinge
  • Sven Trautner, Strøby Egede. 
  • Gert Nielsen, Store Heddinge.
  • Axel Mølgaard Andersen, Store Heddinge.
  LOF - LIBERALT OPLYSNINGSFORBUND

  • Rasmus Hoffmann-Hansen. Sekretær. Bjælkerupvej 4, 4660 St. Heddinge