Karsten Skov

2. november 2021


Bor i Strøby Egede, gift med Line, har tre børn. Bankansat med base i København. Arbejder med forretningsudvikling og rådgivning af den nordiske ledelse- og har derfor stor erfaring med økonomi og strategi.


  • Tryghed og Trivsel
  • Infrastruktur
  • Stærk økonomi

Bolig, job og infrastruktur

Stevns skal være det bedste sted at bo og leve for hele familien. Vi er mange pendlere på Stevns, så for dig, der har job udenfor kommunen, vil jeg arbejde for bedre trafik forhold og infrastruktur. Du skal kunne komme lettest muligt til og fra job. I dialog med Christiansborg og Køge skal vi sikre bedre adgang til motorvejen og den nye jernbane ved Køge Nord. 

For dig, der driver virksomhed her eller kan arbejde hjemmefra, skal vi styrke internet og mobildækning. 

Borgerinddragelse

Vi er en bosætnings kommune, og hver by og landsby er på sin måde unik. Vi skal bevare de værdier, der er årsag til, at vi har valgt at bo her. Vi skal sikre disse værdier ved at udvikle med omtanke.Der skal derfor være tid og plads til mereborgerinddragelse. Din mening tæller. Hvordan skal det være, hvor du bor? Vi ønsker åbenhed, gennemskuelighed og at du som borger har mulighed for at blive hørt før, under og efter centrale beslutninger.


Det gode liv i hverdagen

Fritid og kultur er vigtigt 

Sunde borgere skaber det gode liv,sammenhold og et bedre samfund, hvor man har lyst til at blive. Stevns som område er en naturperle, der taler til et aktivt udendørsliv med kyststrækninger, åløb og landskaber. Vi skal aktivt værne om og sikre let adgang til disse værdier til glæde for os, der bor her og de turister, der besøger os.

Børn og unge

Familier skal trygt kunne bosætte sig på Stevns og vide, at deres børn kommer godt fra start og får de bedste forudsætninger i livet. Daginstitutioner er et vigtigt fundamentfor tryghed i dagligdagen og forstarten på skolelivet. Derfor skal vi styrke vores daginstitutioner og overgangen til skolen. Vi skal sikre trivsel i skolen, men også stille høje krav til skolen og elevernes indsats, så de kan opnå den læring, der baner vejen for en ungdomsuddannelse. Sådan hjælper vi bedst vores børn og unge godt på vej. De skal kunne gøre sig gældende og blive første vælgere til fremtidens spændende jobs. 


En god start til vores børn

Stærk økonomi

Borgernes penge skal forvaltes effektivt og med uændrede eller lavere skatter. Vi ønsker en fortsat velfungerende administration, en synlig ledelse og en borgmester, der er i øjenhøjde med borgerne, og som søger samarbejdet på tværs.


Vi vil vejen til resultater
Stem på Venstre
Stem på Karsten Skov