John Dalsgaard Jensen

10. november 2017John Dalsgaard Jensen

Nuværende medlem af Kommunalbestyrelsen – 58 år. Disse første 3½ år har været en hård tid at stå i lære, men bag al ”balladen” har både Venstre og KB som helhed i virkeligheden udført meget godt arbejde. Det i en sådan grad, at medarbejderne på Rådhuset ved flere lejligheder har rost både udvalgene og KB som helhed. John har ifølge sagens natur nu lidt mere erfaring og er også ofte meget ude hos borgerne, bl.a. i sin egenskab af formand for Stevns Ældreboligselskab.

John vil gerne fortsætte sit KB-arbejde, især for at fastholde en klar Venstre-linje i SSU. Desuden er den dialog med Venstres medlemmer, som bestyrelsen har gjort til lidt af en mærkesag, vigtig for ham.

John er opmærksom på, at Stevns kommune allerede på mange punkter er en god kommune, som på tredje år har mange tilflyttere - 232 i 2016.