Hans Peter Michaelsen

10. november 2017

Major i Flyvevåbnet, 59 år, bor lidt uden for St. Heddinge.

Gift med Mai-Britt som er lærer på Stevns Friskole. 2 voksne børn.


Jeg har boet på Stevns i 24 år og i al den tid arbejdet i Københavnsområdet.
Mit primære fokus er en statsvej til Stevns og jeg vil benytte de kontakter jeg har i Venstres folketingsgruppe fra mine 5 år som formand for Venstre Stevns til at fastholde, at statsvejen til Stevns skal prioriteres i den næste trafikaftale. Jeg vil arbejde for et Stevns i udvikling - både for erhvervslivet, turismen og for bosætningsmuligheder. Vi har masser af plads og en dejlig natur, men vi skal ikke bo i et frilandsmuseum hvor alt skal forblive som i de gamle dage. Erhvervsmuligheder, bosætning og udvikling er en forudsætning for god velfærd således at der er råd til god offentlig service.