Bjarne Nielsen

10. november 2017


Bjarne Nielsen

Selvstændig. Bor i Varpelev.

Indehaver af Strøby Turist og ST Auto i Strøby, 53 år og lige blevet farfar. Er lidt mere spændt på valgresultatet til november end op til valget for 4 år siden. Har som gruppefor­mand (indtil Anette Mortensen blev spidskandidat og derfor naturligt overtog posten) både skullet arbejde for Venstres og for den daværende flertalsgruppes synspunkter. I den forbin­delse blev gruppen og flertallet for ofte stillet overfor næsten ultimative krav fra enkeltper­soner, hvor det burde have været muligt at finde løsninger.

Bjarne spøger med, at han i processerne har lært meget om sit eget temperament.

Hovedfokus i KB: Meget gerne medvirke til at få udvikling til Stevns.


Hent min folder her