Nyhedsarkiv

21. marts 2018


Jacob Panton - ny folketingskandidat i Faxe-Stevns kredsen

Venstre i Faxe og på Stevns har her til aften (1. februar 2018) fået ny folketingskandidat. Jacob Panton som er modtager af Venstres Frihedspris i 2016 blev enstemmigt valgt. 

Det er et stærkt fælles valg og det er første gang i nyere Venstre historie at vi stiller med en lokal kandidat. Jacob bor i Strøby og er som bekendt nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen i Stevns.

Både formanden for Venstre Faxe, Malene Snedgaard og undertegnede er begejstrede for at Jacob har sagt ja til at stille op – Jacob er en stærk ny uimponeret stemme i dansk politik og hans arbejde for sine sårede krigsveteran kollegaer, har allerede givet ham et politiske netværk som er stærkere end mange af de politikere der allerede sidder på Borgen. Vi har en reel mulighed for at få en lokal repræsentant valgt ved næste folketingsvalg og det er et klart mål for de to vælgerforeninger, at flytte alle Venstrestemmer i Faxe og på Stevns over på Jacob.

Formand for Venstre Stevns
Birger Hauge


Opstillingsmøde af folketingskandidat

Venstre i Faxe Kredsen, (Faxe og Stevns kommune) afholder

Opstillingsmøde af folketingskandidat

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19:30. 

Landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede.

 

På bestyrelsen vegne

Carl Skou.

Formand for Kandidatbestyrelsen.


GENERALFORSAMLING 2018

på Hårlev Kro den 27. februar 2018 kl. 19.00

Og som også tidligere oplyst, vil man kl. 18.00, kunne få serveret valgflæsk, hvis man senest en uge før reserverer – det koster 119,- kr. plus 30–40 kr. for øl/vand.


Reception d. 4. januar

Reception og gave

Den 4. januar mellem kl. 16 og 17.30 er der reception for den nye borgmester på Stevns rådhus.

Alle er velkomne - så kom og hils på.

I stedet for at give den sædvanlige rødvin, er der også mulighed for at indbetale et beløb på Venstre Stevns konto nummer 2340 4385278972 eller via mobilpay 5258 8991. Der kan også indbetales hvis man er forhindret i at komme, men gerne vil støtte det gode formål.

Det indsamlede beløb vil så - på vegne af Venstre Stevns medlemmer - blive anvendt til indkøb af lokal stevnsk kunst til borgmesterkontoret.

Ny dato for generalforsamling

Det har vist sig nødvendigt at fremrykke generalforsamlingen til den 27. februar i stedet for den oprindeligt planlagte den 28. Sted og tidspunkt er det samme, så kom til

Generalforsamling for 
på Hårlev kro den 27. februar 2018 kl. 19.

Og som også tidligere oplyst vil man kl. 18 kunne få serveret valgflæsk, hvis man senest en uge før reserverer – det koster 119 kr. plus 30 – 40 kr. for øl/vand. 

Husk også at sidste frist for forslag til behandling på generalforsamlingen er 31. december.


Nyt politisk flertal i Stevns Kommune

V, K og S indgår ny flertalsgruppe med Anette Mortensen (V) som borgmester og Steen S. Hansen (A) som viceborgmester. Foto: Stevnsbladet.

Læs hele artiklen i Stevnsbladet herKære medlemmer

Man skal ikke gemme nederlag væk – man skal tage dem frem, favne dem og prøve at forstå. Venstre fik et dårligt valg på Stevns, men en god afslutning på valgaftenen. Anette Mortensen kan nu sætte sig i borgmesterstolen de næste 4 år.

Vi gik til valg på, at Anette skulle være den nye borgmester – og det er lykkedes. Men vi må også konstatere, at den personuro, der har været i Venstre i de seneste fire år, og som kulminerede med, at Mogens Haugaard forlod Venstre og stiftede Nyt Stevns, har været ødelæggende for Venstres vælgertilslutning. Nyt Stevns fik 1.619 stemmer og i Rødvig alene var vælgertilslutningen over 20 %. Vi blev reduceret til 2.535 stemmer og 4 mandater – og det var den vægt vi havde at lægge på konstitueringsvægten på valgnatten.

På grund af al den interne ballade og udkommet heraf - har vi under hele valgkampen præciseret, at vi ikke kunne pege på Mogens som borgmester, ligesom vi heller ikke ville overdrage borgmesterposten til Steen Hansen

På valgnatten lykkedes det os at sammensætte en konstitueringsaftale med DF, Konservative og Nyt Stevns, hvor vi fik alle til at pege på Anette som borgmester.

Prisen er som sædvanligt, at der skal deles poster ud til dem, der sikrer en mindretalsgruppe en borgmesterpost.

Prisen, om man vil, er 2 udvalgsformandsposter og en viceborgmesterpost til DF

En udvalgsformandspost, samt en plads i ØU til De konservative og sluttelig en udvalgsformandspost til Nyt Stevns, som man må forvente går til Mogens Haugaard.

Vi ved godt, at det ikke er en ønske situation for flere af Venstres medlemmer, specielt de som har været berørt af de kriser, der har været i forbindelse de sidste 4 års venstre historie. Men aftalen sikrer os et blåt flertal og en Venstre borgmester – og dermed mener vi: omkostningen er til at leve med set i lyset af, at vi har samlet det blå Stevns og bevaret borgmesterposten – og dermed holdt Steen S. Hansen fra fadet.

Vælgerne har bedømt uroen i Venstre og givet os en gedigen øretæve – den kan vi bedst svare igen på, ved at stå for en fremsynet og god ledelse af Stevns Kommune i de næste 4 år. Så det vil vores gruppe bestående af Anette Mortensen, Flemming Petersen, Jacob Panton og Bjarne Nielsen sætte alt ind på at opnå.

Stevns forbliver derfor blåt og det kan vi være stolte af at have været omdrejningspunktet for – og den næste valgkamp starter allerede 1. Januar 2018..

Vi vil allerede nu gerne melde ud, at Venstres ordinære generalforsamling bliver den 28 februar - mere følger

Med venlig hilsen
Anette Mortensen/ Birger Hauge

Venstre Stevns


Venstre Borgmester i Stevns

Pr. 1. januar får Stevns en kvindelig borgmester, det er vores Borgmesterkandidat Anette Mortensen.

Stevns får en borgerlig borgmester efter, at et snævert blåt flertal i nat valgte at stå sammen og pege på Anette Mortensen fra Venstre. Hun fik personligt et flot valg og flest personlige stemmer.

Stort tillykke til Anette Mortensen og de 3 øvrige kandidater, Flemming Petersen, Jacob Panton Kristiansen og Bjarne Nielsen, der er valgt ind i KB-gruppen. 


Kære medlemmer – der er 35 dage til valget og det er nu det gælder.  

Programmet er pakket med aktiviteter og jeg håber at møde mange af jer på gader og stræder. 

Foreløbigt program for oktober: 

 • Den 18/10: Vælgermøde om ældrepolitik på Stevnshøj kl. 19.00 
 • Den 21/10: Mød Venstre med hoppeborg i Hellested kl.10-12 
 • Den 24/10: Vælgermøde om ældrepolitik i Hårlev kl. 19.00 
 • Den 25/10: Vælgermøde i Sundhedshuset Hårlev kl. 19.00 
 • Den 28/10: Opsætning af plakater må begynde kl. 12.00 
 • Den 29/10: Bustur rundt i kommunen med dine Venstrekandidater (tilmelding nødvendig, nærmere info kommer).
 • Den 31/10: Vælgermøde om Natur og Miljø, Store Heddinge skole.

Venstreholdet består af 18 engagerede kandidater med vidt forskellig baggrund, men alle har det tilfælles at - VI VIL VENSTRE. 

Venstre står stærkt og samlet igen, vi er klar til at tage kampen op, men det kræver en fælles indsats fra alle medlemmer.  

Hvad kan du bidrage med? Opgaver: 

 • Fortæl den gode Venstre historie
 • Bidrag med plakat ophængning den 28/10 
 • Bidrag med uddeling af flyers i postkasser
 • Har du en mark hvor vi kan opsætte banner ell. lign.?
 • Bag en kage til vores bustur rundt i kommunen den 29/10
 • Hjælpe med uddeling af valgmateriale i weekender
Kontakt: Niels Bauer, Mail: [email protected]   

Mange hilsner

Anette Mortensen


Valgbussen kører

Så skal vi gerne have fyldt bussen med nysgerrige borgere fra Stevns, der har lyst til at møde Anette og nogle af vores øvrige kandidater!


Fredag formiddag (22.9.2017) er der indgået budgetforlig for 2018 mellem flertalsgruppen, Borgerlisten Stevns og Venstre. Senere i eftermiddag afholdes der pressemøde hvor aftalen offentliggøres. 

Budgetforlig 2018

I løbet af de sidste 10 dage, har der været intense forhandlinger mellem flertalsgruppen, Thor Grønbæk og Venstre.

Det har været konstruktive forhandlinger, der har foregået i en positiv og samarbejdende ånd.

Det har været vigtigt for Venstre at vælge samarbejdet til og få så meget indflydelse som muligt på budget 2018.

Vi har haft fokus på at være økonomisk ansvarlige i hele forløbet og derfor er det også lykkedes reducere overskridelsen af den økonomiske ramme til kun 0,5% og samtidig er besparelsen på administrationen også reduceret væsentligt.

De vigtigste hovedpunkter set fra Venstres perspektiv:

 • Øget normering og flere hænder i daginstitutionerne, fastholdelse af Camp Nye veje.
 • Ansættelse af en sygeplejekoordinator til at sikre overgangen mellem sygehus og kommune.
 • Ansættelse af en psykiatrikoordinator til at sikre et løft og en koordinering af psykiatriområdet.
 • Oprettelse af et iværksætter/væksthus i Hårlev samt øget fokus på erhvervsområdet.
 • Afsat midler til en jobkonsulent målrettet unge, for at sikre at vores unge hurtigt kommer i job efter endt uddannelse.
 • Oprettelse af landsbypulje med udpræget grad af borgerbudgettering.
 • Afsat ca. 16 mio. til vedligeholdelse af kommunale bygninger.
 • Fortsat midler til omfartsvej i Strøby Egede/Løft af Tingvej – alt efter hvilken model vejdirektoratet peger på, skal der være midler til at opstarte et af projekterne hurtigst muligt.
 • Afsat midler til at opstarte projekt ”Trafiksikkerhed ved Strøbyskolen”.

Der er naturligvis også punkter i budgettet som vi helst havde været foruden og ønsker vi gerne havde set indfriet. Men når man indgår i et tværpolitisk samarbejde er det vigtigt at alle partier kan se sig selv i resultatet og derfor handler det om at finde kompromiser alle kan acceptere.

Jeg mener at Venstre i den grad kan være tilfredse med resultatet. 

Afsluttende skal der lyde en stor tak til Bjarne Nielsen, som har været en værdifuld hjælp i forbindelse med forhandlingerne.

På Venstres vegne - Anette Mortensen 

TO STÆRKE VENSTRE PROFILER MØDES I HÅRLEV

Innovationsminister Sofie Løhde, besøgte i dag (17. august 2017) Frivillighedscentret i Hårlev. Lige efter besøget fik Sofie en god snak med Venstres borgmesterkandidat på Stevns Anette Mortensen.

De er helt enige om det vigtige i at få det frivillige arbejde til at spille sammen med de kommunale aktiviteter. Frihed til at hjælpe hvor der er behov, og gerne løfte i flok, er en grundfæstet liberal tankegang. Vi kan understøtte de nødvendige offentlige tilbud med et frivilligt engagement og det er det, Frivillighedscentret i Hårlev er et levende eksempel på og som Venstre er stolt over, at være en bærende del af det kommunale grundlag for.
 
Sofie og Anette er også helt enige om, at offentligt spild af unødige penge skal undgås. Vi har et højt skattetryk i Danmark og det skal ikke øges. Venstre Stevns har i generationer stået for sund fornuft i omgangen med borgernes penge, og det fortsætter vi med slutter Anette Mortensen.