John Bøjlund

10. november 2017


John Bøjlund

Store Heddinge

Har siden 2008 drevet en virksomhed i Store Heddinge, der fremstiller kirurgiske instrumen­ter. Har været medstifter af Kriegers Flak Servicegruppen. 

Hovedfokus: Flere arbejdspladser på Stevns kan mindske behovet for pendling.  • Åbenhed og samarbejde 
  • Vækst, trivsel og tryghed
  • Sund kommunal økonomi
  • Veltilrettelagt borger- og erhvervsservice

Børn og unge

En god tryg opvækst med høj kvalitet for pasning, skolegang og fritid. Fleksible åbningstider for pasning i vuggestue og børnehave, som giver forældre tryghed og passer til deres arbejdstider. Praktikplads: Garanti til unge i erhvervsuddannelse.

Ældre

Tryghed, omsorg og nærvær. Det skal være hverdag for dig som ældre. Du skal have adgang til pleje og støtte, som er tilpasset dit behov og dine ønsker. 

Flygtninge

Bidrag hvad du kan, hvor du kan, til at skabe positiv opmærksomhed og gensidig respekt. Brug muligheder for fritidsaktiviteter til at udvikle kundskaber og derigennem udvikle dig selv og din familie. 

Job, bolig, infrastruktur

Stevns skal være et godt sted at bo og leve for hele familien. Erhvervsvilkår i dansk top 10 ud af 98 danske kommuner. Mobil- og internet dækning i hele kommunen for god service for borgeren, erhvervslivet og turister. Pendlervilkår forbedres, i samarbejde med nabokommuner, regionen og staten. Lokal infrastruktur – lokalt ejet. Genskab det gode lokale beredskab. 

Natur, miljø, kulturhistorie

Natur, miljø, kulturhistorie og læring med fokus på en sund balance mellem land og by og med tilgang til naturen på land og til havs. Kulturhistorie er et bindeled for turismeudvikling af hele Stevns, til gavn og glæde for os, som bor her, og gæster fra både nær og fjern.

Borgerinddragelse

Der skal være bedre borgerinddragelse i udviklingen af Stevns. Din mening tæller. Din stemme tæller. Borgerinddragelse baseret på åbenhed, gennemskuelighed og gensidig respekt.

Vejen til resultater

Borger- og Erhvervsservice

Borgerservice åbent lørdag formiddag.Mobil borgerservice en dag hver 14. dag i alle stevnske byer og landsbyer, på biblioteket eller forsamlingshuset. Brugervenlig digital service. En sagsbehandlings-koordinator pr. borger eller erhvervsvirksomhed.

En sund økonomi og HR politik

Borgernes penge skal forvaltes effektivt gennem en veltilrettelagt forvaltning.Kommunale indkøb af varer og services skal alle udbydes lokalt i fagentrepriser.Vækst skal skabe økonomisk råderum,og der igennem undgås skattestigning. Etablering af nyt udvalg for udvikling af hele Stevns med langsigtet tværfaglig helhedsplanlægning 25 år frem.

Sammen kan vi nå resultater
Stem på Venstre
Stem på John Bøjlund