Jacob Panton Kristiansen

10. november 2017


Jacob Panton Kristiansen

Gift med Charlotte.

Tre børn – Dina (12), Lily (3) og
Charlie (2). 

Uddannet landmand. I Forsvaret siden 2001. Fire missioner, senest i Afghanistan, hvor han blev alvorligt såret. Stadig i Forsvaret – som underviser og rådgiver.

Opvokset i Jylland og bor i Valløby.


Stevns er DIT sted - NU OG I FREMTIDEN

  • Mere personale i daginstitutioner
  • Bedre vilkår for virksomheder
  • Fritid, kultur og turisme

Højere normeringer

Stevns ligger i den absolutte bund, når det gælder normeringen af personaletil vuggestuer og børnehaver. Hele 8,3% ligger Stevns under gennemsnittet af de andre kommuner. 
Det skal vi ændre på. Familier skal trygt kunne flytte til og bosætte sig på Stevns og vide, at deres børn kommer godt fra start og får de bedste forudsætninger. Daginstitutionerne er en vigtig grundpille og er med til at sikre Stevns fremtid. Vejen frem er højere normeringer til vuggestuer og børnehaver.En god start til vores børnBedre vilkår for erhvervslivet

Det skal være mere fordelagtigt at etablere og drive virksomhed på Stevns. Når hjulene snurrer, og job skabes, er det en gevinst. Med penge kan vi gøre mere. 

Et driftigt erhvervsliv er grundlaget for en aktiv, dynamisk kommune, der formår at tiltrækkeborgere. Vi skal sørge for, at det er gunstigt at være selvstændig og drive erhverv. Det skal blandt andet ske med kortere behandlingstider og hurtigere miljøgodkendelser.


Fritid og kultur er vigtigt

Sunde borgere skaber sammenhold, synergi og et bedre samfund, hvor man har lyst til at blive. Stevns som område er en naturperle, der taler til et aktivt udendørsliv. Her er flot kyststrækning og åløb, hvor det skal blive endnu lettere at campere og lystfiske. 

Strandene skal være gæste- og turistvenlige, så vi kan tiltrække endnu flere turister.  også gavne det lokale erhvervsliv.Vejen til resultaterPå mine missioner for Forsvaret har jeg oplevet virkelige problemer på egen hånd og krop – og jeg ved, hvor vigtigt samarbejde er. Du kan ikke løfte alene. Vi skal løfte sammen – i et tværfagligt samarbejde. Det er der, Venstre er igen.


Vi vil vejen til resultater
Stem på Venstre
Stem på Jacob Panton