Gerhard Nagott

19. november 2017


Gerhard Nagott

Fhv. kriminalkommissær, 40 år i politiet, senest 23 år i Bagmandspolitiet.

Har overværet næsten alle kommunalbestyrelsesmøder de seneste 1 1/2 år og deltaget i den offentlige debat.


  • VenstreUdvikling - ikke afvikling
  • Lavere skattetryk 
  • Flere bier
  • Lavere institutionstakster
  • Lavere grundskyld


Gode tider bliver bedre, når vi er med i Køges rivende udvikling

Ved langtidsplanlægning kan Stevnstiltrække gode skatteydere, selvom dependler og har store transportudgifter. 

Selvstændig kommune

’Elverkongens Rige’ skal have tilflytterefor at forblive en selvstændig kommune, der kan leve op til fremtidensudfordringer. Køge har 60.000,Faxe 36.000 og Stevns blot 22.500 indbyggere, så Stevns er udfordret.

Vi skal have flere tilflyttere for at forblive en selvstændig kommune


Bierne kan vi ikke undvære

De er voldsomt reduceret de seneste år og bør have en hjælpende hånd ved, at kommunen opretter bistader rundt om på Stevns til gavn forborgerne og naturen.

Kommunalbestyrelsen er en ”blandet landhandel”

Jeg vil gøre mit for, at der er et godt ’vareudvalg’, men kan ikke love, at alle varer kan fremskaffes. Redelighed og oprigtighed har været en mangelvare.

vi vil vejen til resultater
Stem på Venstre
gerne personligt –  jeg står nederst på listen