Nytårshilsen fra regionsrådsformanden

14 februar 2016 11:00 via venstrestevns.dk

Regionsrådsformand Jens Stenbæk

Kære regionsbestyrelse og regionsrådsgruppe.

Tak til jer alle for et godt og inspirerende samarbejde i 2015. Året har været begivenhedsrigt målt både på udfordringer og resultater.

Den store udfordring blev eksplosionen i stigende medicinudgifter, som medførte genåbning af budgettet for i år og store budgetudfordringer mht. 2016. Det brede samarbejde i regionsrådet, viste sig handlekraftigt til at finde gode og langsigtet løsninger. Vi er kommet tættere på den endelige sygehusstruktur, hvor vi skaber de optimale rammer for både patienter og medarbejdere. Vi er opmærksomme på den uro omstillingerne medføre, og vi skal gøre os endnu mere umage med at formidle omstillingernes værdi for borgerne. Hos mig er der ingen tvivl om, trods økonomiske udfordringer, fortsætter vi ruten på vej til bedre sundhed for vores borgere, via øget kapacitet og kvalitet i vores sundhedsvæsen.

En udfordring vi ikke fik løst i 2015 er de stigende udgifter til kollektiv trafik. Staten skylder os stadig et svar på en bæredygtig finansieringen af lokalbaner. Jeg håber inderligt, at vi i starten af den nye år, også på dette område, kan finde varige løsninger til gavn for vores borgere.

På resultatsiden er for mig det vigtigste, at vi her midt i valgperioden kan konstatere, at vi har leveret det vi gik til valg på. Men lad mig derudover nævne nogle få af eksemplerne fra resultatlisten:

Ventetiden til behandling og udredning er reduceret markant. Vi er den bedste region når det gælder udredning inden 30 dage. Vi er stadig den eneste region der har genindført den 30 dages behandlingsret for alle patienter, som i øvrigt regeringen gør obligatorisk for alle regioner gennem lovgivning pr. 1. september 2016.
Efter mange år på sidste pladsen når det gælder overholdelse af kræftpakkeforløb, har vi nu fået skabt langt bedre sammenhæng i behandlingsforløb som sker på tværs af regionsgrænser. Når vi ser på tværs af de forskellige kræftpakker, får Region Sjællands borgere nu en ligeså god kræftbehandling som i resten af landet.
Gennem regionsrådets tidlige satsning på optimering af arbejdstilrettelæggelsen på vores sygehus gennem LEAN-projekter, kan vi nu se tydelige resultater i et langt bedre patient flow. Vores patienter nyderfrugten af indsatsen – Region Sjælland er den region med færrest patienter på gangene.
Året blev også året med afslutning af to store sygehusbyggerier. Nye strålekanoner i Næstved gennemført som offentligt-privat samarbejde og det nye psykiatrisygehus i Slagelse til en samlet værdi på 1,3 mia. kr. Begge byggerier gennemført til aftalt pris og aftalt tid.
Vi gennemførte en svær politisk balanceakt, ambulanceudbud uden støj, med en millionbesparelse og samtidig bedre service til vores borgere.

Derudover vil jeg gerne fremhæve de gode resultater i samarbejde med de 17 kommuner. Vi ser resultater af det styrket samarbejde på sundhedsområdet, hvor de sjællandske kommuner har færrest færdigbehandlet patienter, som må vente på at komme hjem fra sygehuset. De mange fælles projekter for kronikkere, psykisk syge, m.fl. skaber endnu bedre sammenhæng i behandlingstilbuddene for vores borgere. At Region Sjælland blev vinder i kampen om udflytning af statslige arbejdspladser, skal også adresseres til det tætte samarbejde med kommunerne.

Når jeg skal skrive min julehilsen næste år, er jeg sikker på, at der vil være mange nye og gode resultater at berette om. Udover nogle af de udfordringer jeg allerede har nævnt, er det meget vigtigt, at vi til næste år har en dato for igangsættelse af den faste forbindelse over Femern Bælt. Denne store anlægsinvestering, og fremtidens stærke trafikkorridor mellem Hamborg og København, er afgørende for vækst og varig beskæftigelse i Region Sjælland.

Måske har I i min julehilsen fornemmet en hvis optimisme. Det er ikke uden grund. Resultaterne på sundhedsområdet taler for sig selv. Når det gælder erhvervsudvikling formår vi, at skabe vækst i beskæftigelse og omsætning også uden for de større byer. Vi oplever anerkendelse af resultaterne ikke mindst fra vores nye Venstre regering. Vi oplever tilliden, gennem de nye aftaler vi indgår med regeringen, til at regionerne kan løse nye svære opgaver.

Det er mit ønske for det nye år, at vores gode samarbejde med udgangspunkt i liberale holdninger, må fortsætte og videreudvikles.

Samtidig vil jeg gerne ønske jer og jeres nærmeste en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Jens

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/89d36499de.jpg

Nytårshilsen fra Venstre-gruppen i Region Sjælland

30 december 2014 20:14 via venstrestevns.dk

Jens Stenbæk, Venstres formand for Regionsrådet

GODT NYTÅR til alle vores borgere i Region Sjælland. I 2014 er det nye regionsråd kommet godt i gang - præget af det brede samarbejde. Vi har haft MOD TIL MERE, og vi har MOD PÅ MERE. I Venstre glæder vi os over, at vi allerede nu, kan fremvise synlige resultater til gavn for vores borgere. 

• Vi ønskede at fjerne uligheden til behandling. Regeringen indførte differentieret behandlingsgaranti, som medførte længere ventetid til behandling. Som den eneste region har vi formået at fjerne denne ulighed, så alle borgere har ret til hurtig behandling og til at vælge privat behandlingssted allerede efter 30 dage (mod tidligere 60 dage), såfremt det offentlige ikke kan levere til tiden.

• Alle borgere har ret til udredning af deres sygdom indenfor 30 dage. Vi er den region i landet, som sikrer flest borgere denne rettighed. Det kan vi gøre, fordi vi har etableret et partnerskab med et privat konsortie, der er forpligtiget til at levere udredning indenfor tidsfristen. Ingen andre regioner har valgt så offensivt at tilgodese patienternes tarv.

• Vi ønskede, at vores borgere med psykiatriske lidelser fik samme rettigheder som andre patienter. Som den eneste region har alle patienter nu samme rettigheder mht. behandlingsgaranti (30 dage) - og vi har nu den korteste ventetid i landet til behandling.

• Vi ønskede at planlagt byggeri og modernisering af vores sygehuse blev gennemført til gavn for patienter og medarbejdere. Kun fordi vi havde mod til at gennemføre byggeriet som et såkaldt Offentligt Privat Samarbejde (OPS) lykkes det. Region Sjælland ligger nu i førertrøjen, som den region i landet, der gennemfører mest OPS-byggeri.

Ovenstående viser, at vi har haft MOD TIL MERE i Region Sjælland, og vi har MOD PÅ MERE. I 2015 skal vores region blive et endnu bedre sted at bo, arbejde og drive virksomhed i. Vi skal skabe udvikling, nye muligheder og bedre sundhed:

• Sammen med vores erhvervsliv skal vi udnytte de unikke muligheder i de nye store anlægsprojekter til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i vores region. I 2015 forventes første spadestik til bl.a. Universitetssygehuset i Køge og Femern Bælt byggeriet.

• Sammen med de 17 kommuner og de praksiserende læger skal vi skabe bedre sundhed gennem bedre sammenhæng for patienterne. Vores patienter skal kun have én plan (’én patient én plan’), og det skal være nemt for patienten med kun én indgang til vores akuttilbud i sundhedsvæsnet.

• Sammen med patienter og pårørende skal vores medarbejdere indgå i partnerskaber, som viser respekt for hinandens forskelligheder og fleksibelt tilrettelægger det tilbud, der bedst tilgodeser borgerens ønske og behov.

• Sammen med alle vores dygtige medarbejdere skal vi reducere ventetiden til udredning og behandling endnu mere og fortsætte den positive udvikling i kvaliteten af behandlingen.

Venstres Regionsrådsgruppe glæder os til sammen med jer at fortsætte udvikling af MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND. Følg os her på Facebook og deltag i debatten.

Godt nytår til alle fra Venstres Regionsrådsgruppe i Region Sjælland.

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand
Kirsten Devantier
Ole Drost
Evan Lynnerup
Bodil Sø
Jens Ravn
Lene Madsen Milner
Kai Nielsen 
Claus Bakke
Jane Strange Nielsen 
Bøje Winther
Camilla Hove Lund 
Ali Ünsal

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/89d36499de.jpg
16 marts 2014 13:59 via venstrestevns.dk

Lene Madsen Milner

Lene Madsen Milner blev valgt til regionsrådet med et meget flot personligt stemmetal på 3006 stemmer. Hun har stor politisk erfaring efter fire perioder i hhv. Vallø og Stevns…

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/1757943ae0.jpg