Ordinær generalforsamling i Venstre Stevns 2017

11 januar 2017 09:10 via venstrestevns.dk

Ordinær generalforsamling 2017 finder sted i Strøby Hallen, Lendrumvej 3, 4671 Strøby Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00

Dagsorden i.h.t. vedtægterne udsendes til vælgerforeningens medlemmer.
Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 18. januar 2017.

Vel mødt - Venstre Stevns

12 januar 2017 08:27 via venstrestevns.dk
12 januar 2017 08:34 via venstrestevns.dk

Formandens beretning på generalforsamlingen 2014

01 marts 2014 11:16 via venstrestevns.dk

Formand Hans Peter Michaelsen med Venstres pengegris

Kære Venstre-medlemmer, kære gæster.

Dagbladet fortalte i starten af februar om den polske arbejder Lukazs Wegrzyn som rejste til Danmark i for et par år siden. Han arbejdede i begyndelsen i dårligt betalte jobs og arbejdede sig gradvist op i det danske samfund med det mål at få benene under eget bord og skabe sin egen lykke. At blive selvstændig og bestemme selv. Han udstråler stolthed over at kunne klare sig selv. Han vil ikke ligge samfundet (fællesskabet) til last - han vil bidrage til det.

Han udstråler en arbejdsvilje og stolthed som jeg kender fra tidligere generationer i Danmark men som jeg synes mange steder i Danmark efterhånden er erstattet af en større lyst til at nyde end til at yde. Hvilke offentlige ydelser har jeg ret til? Hvad har jeg krav på? Har velstandsstigningen i de seneste generationer gjort os til et forkælet folk? Vi skal passe på, at vi ikke får et samfund som mere er præget af lyst til at nyde end lyst til at yde. Det er lidt ligesom hundeslæden. Hvis flere og flere gerne vil sidde oppe på slæden eller løbe på "frihjul" ved siden af den og færre og færre vil trække den - så går slæden i stå.

I de senere år er alvoren gradvist gået op for danskerne. Vi er under skærpet konkurrence fra nabolande hvor lønningerne er lave, de sociale ydelser er lave og hvor lysten til at arbejde hårdt og målet om at klare sig selv er udbredt. Derfor ser vi østarbejdere tage lavt betalte jobs i Danmark fordi det er stadigvæk væsentligt bedre vilkår end i deres hjemlande.

Også Europa er udsat for konkurrence og her er det vigtigt at Europa holder sammen og sammen finder løsning på problemerne. Her bliver EU parlamentsvalget vigtigt således at Venstre også får muligheden for at gøre vores stemmer gældende i EU. Venstres hovedbestyrelse valgte i fredags Ulla Tørnæs som Venstres nye spidskandidat til EU valget d. 25. maj.

Danmark er udsat for global konkurrence - og her kan det ikke nytte at være dyrere end konkurrenterne hvis man ikke er bedre. Hvis butikken Danmark har for høje priser så går kunderne andre steder hen. Så mister vi arbejdspladser

Hvad enten Venstre er i regering eller i opposition er målet det samme: Venstre vil føre ansvarlig politik som sikrer konkurrenceevnen, holder afgifter og omkostninger nede, sikre flere danske arbejdspladser og gavner Danmark. Det vil Venstre blive ved med.

Venstre har sine rødder som et bondeparti. Et parti af selvstændige, frie og arbejdsomme bønder som satte en ære i at svare enhver sit og ikke ligge samfundet til last. Frihed og fællesskab danner fundament for vores samfund. Uden personlig frihed og virkelyst sker der ingen udvikling. Uden fællesskab fungerer samfundet ikke. Havde Venstre i dag alene være et parti for bønder, så havde vi været mindre end SF er i dag i meningsmålingerne.

Takket være fremsynede Venstrefolk i halvfjerdserne, firserne og halvfemserne har Venstre gradvist udviklet sig til et parti for alle borgere - både i by og på land. Alle som mener at frihed og fællesskab skal være i balance. Alle som mener at det skal kunne betale sig at arbejde, at yde en ekstra indsats - både for sig selv og for samfundet. Når man så igennem en årrække har indtaget rollen som landets største og bredeste politiske parti med mellem 25-30% af stemmerne så forpligter det. Politisk ansvar forpligter. Vi skal kunne rumme et bredt spektrum af liberalt funderede synspunkter - vi skal kunne debattere internt og indgå politiske kompromiser for at få indflydelse. Så må vi overlade det til andre mere nicheprægede liberale partier at holde begge ben solidt plantet i den blå luft med forslag som ikke har en kinamands chance for at vinde tilslutning. Men de kan da være med til at sætte en god debat i gang og det har da bestemt en berettigelse.

Danmark er under pres udefra og det tvinger os til at se kritisk på den måde vi har indrettet os på. Verden er under hastig forandring og vi skal gennemføre reformer for at sikre fremtidens samfund. Stevns er også under konkurrence. Erhvervsvirksomheder etablerer sig hvor de har gode konkurrencevilkår - herunder gode transportforhold for varer og medarbejdere. I Stevns Kommune arbejder vi derfor målrettet med erhvervsområdet for dels at skabe gode vilkår for de virksomheder som er her og gøre os attraktive for andre.
Konkurrence omfatter også andre ting. Boligområder, naturområder, fritidstilbud, kultur, butikker, offentlige institutioner som skoler og børnehaver. Alle er udsat for konkurrence  - hvad enten de vil det eller ej.

Derfor skal Stevns være en konkurrencedygtig kommune. Vi kan og må ikke lave politik med skyklapper på og kun kigge indad. Hvad gør nabokommunerne? hvem har gode ideer vi kan kopiere? hvem skal vi konkurrere med om arbejdskraft? Hvem skal vi konkurrere med om bosætning? om skatteydere? Alle vi som arbejder med politik bør have fokus på vores konkurrenceevne. Hvordan får vi flere turister? hvordan ligger de flere penge hos os? hvordan får vi de bedste medarbejdere? Og nej - penge er ikke alt. Det er ikke kun et spørgsmål om pris og om timeløn. Det er i min optik også et grundlæggende spørgsmål om frihed og kvalitet.

Når vi ser lærere søge stillinger på de nye friskoler i stort antal er det ikke fordi de får højere løn Tværtimod. De fleste lærere på friskoler er dårligere lønnet end deres kolleger på folkeskoler. Hvorfor gør de det så? Fordi de får frihed. Frihed til sammen med lederen og bestyrelsen at tilrettelægge deres undervisning og hverdag. Frihed fra detailstyring og politisk indblanding.

Hvad gør vi så på folkeskolerne for at de kan konkurrere. Der er i min optik kun een løsning. Mere frihed. Frihed under ansvar. Frihed til ledelse og skolebestyrelse således at de kan tilrettelægge undervisningen og hverdagen uden snærende bånd og detailstyring. Så må de til gengæld stå til ansvar over for kommunalbestyrelsen, stå til ansvar over for borgerne for at de leverer den undervisning, den uddannelse og den dannelse som vi med rette kan forvente.
Og så må forældrene også stå til ansvar over for skolen, over for borgerne. Stå til ansvar for at eleverne er undervisningsparate og udhvilede således at de mange penge vi bruger på undervisning også danner et solidt fundament for elevernes fremtidige ungdomsuddannelse og efterfølgende voksenliv. Således at det bliver samfundsborgere som til den tid kan tage deres tørn for at trække samfundets "hundeslæde" når vi andre er blevet gamle og har brug for at sidde på den.

Ildsjæle er mennesker som brænder for en sag. Som yder en frivillig indsats i foreninger, for deres by eller landsby, for fællesskabet. Ildsjæle findes i mange udgaver. Fra store brændende bål til det lille fyrfadslys. Men alle har det til fælles, at de brænder for en sag. Ildsjæle er uundværlige i vores samfund. Ildsjæle spreder ilden til andre mennesker så de også får gnisten. Gnisten som kan tænde en flamme i dem selv.
Lad os derfor passe på vore ildsjæle. Det værste vi kan gøre er at kaste vand på dem. En stor spand koldt vand i hovedet kan slukke selv en stor ildsjæl. Ja men man sprøjter da ikke vand på en ildsjæl, vel? Nej - sjældent med vilje, men det kan ske. Når mennesker modarbejder eller nedgør det arbejde ildsjælene udfører. Når politikere ikke lytter til de ildsjæle som arbejder for en god sag. Når ildsjælenes indsats ikke værdsættes.

Her i Stevns Kommune synes jeg heldigvis at vi har mange ildsjæle og jeg mærker en spirende optimisme i vores kommune. Ildsjæle med initiativ og virkelyst kaster sig ud i nye og spændende projekter. Et marked med lokale fødevarer, en ny særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), en Stevns halv iron man. Ildsjæle ser vi i nye små virksomheder, i idrætsforeninger, i vore mange kulturelle foreninger, i vores frivillige i beredskabet. Det var lokale ildsjæle som bl.a. vores nye borgmester Mogens Haugaard som var med til at "redde" Stevnsfortet og sikre fundamentet for det der i dag er et unikt vidnesbyrd om den kolde krig og en kæmpemæssig turistattraktion. Jeg havde fornøjelsen at være med den dag hvor vi fik besøg af Uffe Ellemann - det var en fornøjelse at se hans store begejstring for den unikke historiske oplevelse Stevnsfortet er. 

Når jeg fortæller at jeg bor på Stevns gør jeg det med stolthed. Stolthed over det lokalsamfund jeg er en del af, stolthed over den fantastiske natur og gode beliggenhed, stolthed over de attraktioner som får andre til at kigge misundeligt på os. Og trods min stolthed hører jeg stadig af og til negative røster fra visse Stevnsboere. Der er altid nogle som hellere vil bruge deres energi på at finde hullerne i osten. Er glasset halvtomt eller halvt fuldt? Jeg mener det er langt mere end halvt fyldt. Hvis vi alle lægger os i selen - trækker på vores lokale hundeslæde og trækker i fælles retning - så bliver det endnu bedre.

Jeg tror på en lys fremtid for Stevns og Stevns Kommune. Vi har en unik beliggenhed lige uden for hovedstadsområdet med natur, kultur og nærhed. Værdier som vil blive mere og mere efterspurgte i de kommende år. Vi skal være offensive på erhvervsområdet og arbejde for bedre infrastruktur - både den fysiske og den elektroniske.  

For 3 år siden blev jeg nyvalgt som formand for Venstre Stevns. Jeg vidste der lå en stor opgave foran mig og bestyrelsen: At sikre et kommunalpolitisk generationsskifte og bl.a. finde en afløser for borgmester Poul Arne Nielsen som ville slutte efter 20 år på posten. Når jeg ser tilbage på de tre år har det været en udfordrende og spændende tid med mange markante begivenheder:
- Et kampvalg om posten som spidskandidat for 2 år siden med 275 medlemmer til generalforsamlingen. Efter 3 spændende afstemninger valgte  medlemmerne Mogens Haugaard Nielsen som Venstres borgmesterkandidat.
- Et opstillingsmøde i april 2013 med mange nye spændende Venstrekandidater sammen med en håndfuld erfarne kendte ansigter.
- En ung og samtidigt erfaren kommunalpolitiker som valgte at stille sig til rådighed som Venstres kandidat til regionsrådet.
- Et stærkt Venstre-hold i en spændende valgkamp. Tak for en god og sober valgkamp til alle partier i Stevns Kommune.
- Et rigtig flot resultat på valgaftenen med 37,4 % af stemmerne (hvilket er det største stemmeprocent i region Sjælland). Flotte personlige stemmetal, 8 mandater i kommunalbestyrelsen samt sikkert valg af vores kandidat til regionsrådet.
- En hurtig og udramatisk konstituering takket være gode relation til de øvrige borgerlige partier i kommunalbestyrelsen. Tak til Dansk Folkeparti, Konservative og De Radikale for gode drøftelser og en konstruktiv proces omkring konstitueringen
- Og sidst men ikke mindst: En ny Venstre borgmester i skikkelse af Mogens Haugaard. Et kæmpestort tillykke med et meget flot personligt valg, Mogens.

Et sådant resultat kommer ikke af sig selv. Det kommer bl.a. ved god planlægning og en målretttet og helhjertet indsats fra kandidater, bestyrelse og hjælpere. Jeg vil her gerne rette en stor tak til alle de som har "trukket læsset" og bidraget før under og efter valgkampen. En særlig tak til Lars Juel Clement som var en meget stærk kampagneleder og havde styr på detaljerne således at jeg som formand kunne bevare overblikket. Men selv den bedste kampagne og den største indsats nytter kun noget hvis man har troværdige kandidater som borgerne kan stemme på og stole på - kandidater som er ærlige og indgyder tillid og som vil arbejde målrettet for Stevns Kommune i et konstruktivt samarbejde med andre partier og deres politikere.

Vi har gennemført et politisk generationsskifte med succes. Tusind tak til Kaj Weng Rasmussen, Poul Arne Nielsen, Lene Madsen Milner, Bente Eriksen og Søren Rytgaard. Det var langt over 100 års politisk erfaring vi sagde farvel til ved dette valg. Tak for jeres store indsats.
Vi har fået et nyt Venstre-hold under ledelse af Mogens Haugaard. Et meget stærkt hold af politisk erfaring og friske nye kræfter. Tillykke til Bjarne Østergaard Rasmussen, Flemming Petersen med genvalget, Bjarne Nielsen med sit politiske come-back og Anette Mortensen, Rikke Gliese-Mikkelsen, Rasmus Hoffmann og John Dalsgaard Jensen med nyvalget. Vi har fået et meget stærkt og dynamisk politisk hold som udgør 2/3 af det nye flertal som er på 12 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Sidst men ikke mindst et kæmpestort tillykke med valget til Regionsrådet, Lene Madsen Milner. Jeg var meget glad for at du efter 4 perioder i kommunalpolitik sagde ja til at opstille som kandidat. Jeg var endnu mere glad for at du blev valgt og endda med et særdeles flot resultat. Du er nu en del af en stærk Venstre-gruppe i Region Sjælland under ledelse af Jens Stenbæk. Det betyder at borgerne i Stevns Kommune har en meget erfaren og stærk repræsentant i regionen.

Vi har endnu ikke vores egen kandidat i Folketinget, men ved næste valg skal Venstre i Faxe-kredsen have Peter Madsen valgt ind. Han var tæt på ved folketingsvalget i 2011. Vi skal alle gøre en fælles indsats for at støtte op om Peter Madsen og samle stemmerne i Stevns og Faxe kommuner om Peter. Han er klart den kandidat fra alle partier i Faxe-kredsen som har den bedste mulighed for at blive valgt ved næste folketingsvalg - hvornår det end måtte komme.

Nu har vi så pustet ud i en periode ovenpå den hektiske periode op til og under valgkampen. Nu er det tid til at fokusere på Venstres medlemmer. Det vil den nye bestyrelse tage fat på straks på det konstituerende bestyrelsesmøde. Vi har brug for input fra jer medlemmer. Hvilke aktiviteter ønsker I? Hvad kan logge jer til møder og arrangementer?

Prioriteringer 2014:
Jeg har som formand følgende forslag til den kommende bestyrelse:
- Styrke VU
- Europaparlamentsvalget d. 25. maj - Ulla Tørnæs er netop valgt som spidskandidat og vi skal være med til at sikre hende og Venstre et godt valg.
- Stimulere den lokalpolitiske interesse - engagere medlemmerne
- Arbejde mod en medlemsprocent på 10% af Venstres vælgere
- Konsolidere Peter Madsen som folketingskandidat i Stevns og Faxe Kommuner herunder klargøre til en evt. folketingsvalgkamp med kort varsel.

Det var alt fra en tilfreds formand. Jeg ser frem til jeres spørgsmål og kommentarer.
 

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/8133a7366c.jpeg

Generalforsamling - 25. feb. 2014

08 februar 2014 17:42 via venstrestevns.dk

Deltag i vores fællesspisning på Hårlev Kro kl 18.00

Venstre Stevns indbyder alle medlemmer til at deltage i vores årlige generalforsamling, tirsdag d. 25. feb. kl 19.30 på Hårlev Kro.

Deltag i fællesspisning kl 18.00. Menu: Svinekam stegt som vildt med waldorfsalat, kartofler og sovs. Pris: kr 115,- excl. drikkevarer. Bindende tilmelding til Hårlev Kro, tlf. 56 28 60 08, senest d. 23. feb.

På generalforsamlingen skal vi bl.a. have valgt en række nye bestyrelsesmedlemmer. Bagefter er der indlæg fra og debat med:

  • Borgmester Mogens Haugaard Nielsen og Venstres øvrige ny- og genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.
  • Regionsmedlem Lene Madsen Milner
  • Folketingskandidat Peter Madsen

Venstre er vært for kaffe og småkager - øl og vand kan købes i baren.

På bestyrelsens vegne

Hans Peter Michaelsen

formand

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/b307cfcc24.jpg

Generalforsamling 2013

05 marts 2013 19:22 via venstrestevns.dk

Venstre Stevns har afholdt generalforsamling, torsdag d. 28. feb på Hårlev Kro.

Ca 75 venstremedlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var en god politisk debat - både efter formandens beretning og senere på mødet efter oplæg fra folketingskandidat Peter Madsen, borgmester Poul-Arne Nielsen og borgmesterkandidat Mogens Haugaard.

To bestyrelsesmedlemmer - Sten Sjølund og Arne jacobsen - stoppede efter mange års god indsats. Nyvalgt blev Charlotte Frandsen og Lars Juel-Clement. Kurth Høve blev nyvalgt og Carsten Myler genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Se den samlede bestyrelse under overskriften "Bestyrelsen"

 

Generalforsamling 2013

04 januar 2015 17:28 via venstrestevns.dk

Hans Peter Michaelsen

Venstre Stevns - Generalforsamling 2013. Formandens beretning:

Politik - land:

Danmark er en Brugsforening. Sådan lød det i Poul Hammerichs Danmarks krønike som gik på TV i 80erne. At beskrive Danmark som en Brugsforening er faktisk meget rammende. Danmark er som et stort fællesskab hvor vi alle har en andel og vi føler os godt hjemme. Men det er ikke gamle Danmark længere. Vi lever i en global verden hvor grænserne forsvinder. Brugsforeningen har fået konkurrence fra nye billige supermarkeder i nabobyerne. Varerne er billigere. Servicen er ligeså god. Så borgerne handler ofte der i stedet. Det udfordrer os.

Det tvinger os til at overveje situationen. Vi kan ikke blot fortsætte som hidtil. Så bliver samfundet fattigere og vi vil ikke have råd til at opretholde velfærdssamfundet som vi kender det. Vi er nødt til at tage konkurrencen alvorligt og tilpasse os verden omkring os. Vi kan ikke fortsætte med et omkostnings- og afgiftsniveau som er væsentligt højere end vore nabolande. Vi kan ikke fortsætte med et lønniveau som er væsentligt højere.

Venstres politik er klar: Vi skal have nedsat skatter og afgifter således at vores konkurrenceevne øges. Således at vi kan fastholde arbejdspladser i Danmark. Vi skal øge eksporten - men vi skal stoppe eksporten af danske arbejdspladser. Et stærkt erhvervsliv og mange private arbejdspladser er forudsætningen for at fastholde det offentlige serviceniveau og et velfungerende velfærdssamfund.

Regeringen talte det første år dagligt om deres Kickstart af dansk økonomi. Kickstarten skulle klare alle problemer. Man fik nærmest det indtryk at der stod en stor række Harley Davidson motorcykler som bare ventede på at starte op. Men den omtalte kickstart har vist sig at minde mere om en gammel slidt Puch Maxi fra min teenagetid. Når man trådte et par gange på kickstarteren kunne man være heldig at motoren startede, men der skete altså ikke meget når den lille 50 kubik motor maksimalt kunne få knallerten op på 30 km i timen.

Jeg vil ikke bruge megen tid på den nuværende regering men mage til siksakkurs skal man vist langt tilbage i historien for at finde. Først til venstre - så til højre og så til venstre igen. Hvis det var roning så ville det vist hedde treer uden styrmand.

Venstre holder en støt kurs: Der er et klart valg mellem afgifter eller arbejdspladser. Derfor har Venstre haft støt stigende tilslutning siden seneste folketingsvalg. Fordi vi siger tingene som de er. Fordi vi fokuserer på at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt samfund. Fordi vi viser ansvarlighed

Jeg må indrømme at Regeringen også på det seneste har vist en tiltrængt ansvarlighed - og glemt de mange valgløfter. På den måde er det sundt at de pludselig står med det politiske ansvar. Men Venstre er bedre til at føre ansvarlig politik. Lars Løkke er klar igen når lånetiden udløber på Helles nøgler til statsministeriet.

Politik - Stevns:

I Stevns Kommune har vi et glimrende eksempel på det samarbejdende folkestyre. Det betyder ikke at vi altid er enige. Men vi finder løsninger i fællesskab og med bred politisk opbakning. Venstre vægter overalt frihed, ansvarlighed og at borgeren bør have mest mulig lokal indflydelse. Fællesskab vokser nedefra. Det lokale fællesskab er fundamentet for samfundets fællesskab og Danmarks sammenhængskraft.

I det forgangne år har vi politisk måttet tage konsekvensen af et støt faldende børnetal. Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke skoleafdelingerne i Hellested, Skelbæk og Boestofte. I både Hellested og Skelbæk har stærke lokalsamfund ønsket at oprette friskoler. Og med stærk støtte - især fra Venstre er det lykkedes.

Nogle vil argumentere at det underminerer folkeskolen. Jeg deler ikke denne opfattelse. Det styrker Stevns. Vi har tre attraktive folkeskoler og tre attraktive friskoler. Der er frit valg for borgerne. Der er sund konkurrence. Og salget af skolebygninger giver mulighed for nogle tiltrængte investeringer i folkeskolerne. Samtidigt er det et aktiv for mennesker som ønsker at bosætte sig i Stevns Kommune. Vi har attraktive bysamfund og attraktive landsbyer.

Hvad karakteriserer en friskole: At den er fri. Fri for hvad? Fri for politisk indblanding. Altså at forældre og ledelse samt ansatte bestemmer selv. Det bør vi altid huske på. At initiativ og personligt ansvar bedst trives i frihed. At menneskers virkelyst bedst vokser i frihed. At en skole og en skolebestyrelse også bedst vokser i frihed. At være fri for politisk indblanding betyder for os der deltager i politik, at vi skal fokusere på de brede og overordnede beslutninger og ikke blande os i detaljerne. Vi skal overlade ansvaret til de der lokalt er valgt og ansat til at tage de lokale beslutninger. Skolernes bestyrelser og ledere.

Vi skal ikke have politikere eller embedsfolk som vil blande sig i enhver tænkelig og utænkelig detalje i vore skoler. Jeg mener vi også skal frisætte folkeskolen. Give den de nødvendige ressourcer således at den kan løfte de pålagte opgaver - også for de elever som har problemer. Give folkeskolen og dens bestyrelse og ledere råderum, frihed og tillid samt den nødvendige støtte til at løse dens mange opgaver. Så skal folkeskolen nok klare sig i konkurrencen.

Jævnligt har medierne fokuseret på, at det er vanskeligt at få kommunalpolitisk arbejde og jobs til at forenes. At kommunalpolitikere har for travlt. Måske skal vi minde os selv om, at vi skal holde fingrene fra detaljerne og holde fast i den overordnede politik. Men det kræver også at chefer og ledere i kommunen holder fast i de overordnede linier. Fastsætter de overordnede mål på baggrund af de politiske beslutninger. Og overlader initiativ og beslutningskraft til lokale ledere og medarbejdere. Selv om der skal være styr på økonomien og budgetterne så kan man ikke udøve ledelse ved hjælp af et regneark. God ledelse kræver dygtige ledere. Ledere som sætter mål i dialog med deres medarbejdere. Ledere som inspirerer og motiverer alle til gøre deres bedste.

Af og til opstår der politisk blæst i vores lokalsamfund. Det skete også da den første høringsfase om vindmøller løb af stablen her i efteråret og vinteren. Folketinget har i 2009 vedtaget en ambitiøs energiplan og her er alle kommuner blevet pålagt at undersøge muligheder for etablering af nye og større vindmøller. Disse vindmøller har nu en størrelse så de med rette kan kaldes kæmpevindmøller.

Det er klart at en sådan høring bringer stærke følelser frem - især hos de som risikerer at skulle blive nabo til et elkraftværk i 100 m. højde. I den ophedede debat kom flere af vore kommunalbestyrelsesmedlemmer i skudlinien. Her vil jeg henstille til alle: politikere, partimedlemmer og alle andre borgere, at man altid bør holde en sober tone i de politiske debatter og ikke gå efter manden/kvinden men efter bolden. At være kommunalpolitiker betyder at man påtager sig et ansvar - et ansvar som kræver tid og engagement. Med dette ansvar følger pligter. Bl.a. pligten til at udmønte den politik som Folketinget vedtager. Der var ingen politikere som gennemførte denne indledende høringsfase for at genere borgerne i Stevns Kommune.

Når folkestemningen når stormstyrke så løber følelserne nogle gange af med borgerne og nogle politikere føler sig fristet til populistiske udmeldinger. Det kan man især se her op til kommunalvalget, hvor visse partier føler sig pressede og håber på at profitere af en folkestemning. Men politiske løsninger gror ikke frem i et goldt landskab af uoverlagte følelsesmæssige udladninger. Politiske løsninger gror frem i et frugtbart politisk landskab præget af dialog og samarbejde.

I det forgangne år har jeg set mange læserbreve som fokuserer på problemer og negative historier. For mange. Vi løser ingen problemer ved at kun at fokusere på det negative. Vi får ikke skabt fremdrift og udvikling hvis vi kun fokuserer på problemerne. Lad nu være med hele tiden at fokusere på hullerne i osten. Lad os fokusere mere på det positive. På de områder hvor der er udvikling, på de gode historier og lad disse være til inspiration for andre.

Stevns erhvervsnetværk vokser og samler erhvervslivet i et stærkt samarbejde som styrker alle. Stevns fødevarenetværk samler en række producenter af lokale fødevarer hvor de markedsfører deres unikke produkter og Stevns på glimrende vis. Stevns turistnetværk går i byen sammen og markedsfører vores egn med helt unikke oplevelser, overnatning og god mad. I Stevns Kommune konkurrerer vi ikke med hinanden. Vi står sammen i den erkendelse, at naboens succes også er min succes. At den er vores alles succes. I Stevns Kommune går initiativ og sammenhold hånd i hånd.

Organisation:

Organisatorisk har vi - efter sidste års generalforsamling og opstillingsmøde med 275 deltagere og et spændende valg af borgmesterkandidat - haft fokus på forberedelse til kommunalvalget d. 19. nov. 2013. Venstre har en stærk organisation som vi kan trække på her i vores forening. Vi har deltaget i seminarer og møder, fået uddannet en kampagneleder, været til træf for borgmesterkandidater og formænd.

Mogens Haugaard har opbygget et godt netværk med borgmester- og borgmesterkandidatkolleger i nabokommunerne omkring Køge bugt. Mogens har haft besøg af Venstres næstformand Kristian Jensen og Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby. Med andre ord så har Mogens fokus på networking både internt i Stevns Kommune og udenfor Stevns Kommune. Vi i Venstre er fuldt bevidste om, at vi som en lille kommune må samarbejde over kommunegrænserne for at løse fremtidens udfordringer.

Vi er i foreningen ved at samle det hold kandidater som skal spille på den politiske fodboldbane med Mogens som anfører. Selv om en række af vore erfarne spillere stopper så er der både erfarne og nye uprøvede kræfter på holdet. Vi har for tiden ca 15 navne som enten har sagt ja til at stille op eller endnu overvejer det. Men der er plads til flere. Venstre Stevns har den klare ambition at vi vil stille det største og bredeste politiske fodboldhold til kommunalvalget. Og een af vore unge men meget erfarne politikere har stillet sig til rådighed som Venstres kandidat til regionsvalget. Venstre er et stærkt hold.

Et hold der bredt repræsenterer Stevns Kommune med alder, køn, job og bopæl. Et politisk hold der afspejler det brede folkelige parti som Venstre er. Et hold der er rede til at bidrage til den fremtidige udvikling af Stevns Kommune og Region Sjælland. Et hold som er rede til at tage politiske beslutninger i dialog og samarbejde med andre partier, med vores lokale erhvervsliv og med borgerne.

Der er stadig ledige pladser på holdet. Måske har du selv interesse i at stille op - måske kender du een som har. Meld dig til mig eller Mogens og lad os tage en snak herom. Kom med på holdet. Holdet der gør en forskel. Onsdag d. 17. april holder vi opstillingsmøde. Som medlem af Venstre er du med til at sætte holdet.

Vi havde en dejlig sommeraften i juni et rigtig velbesøgt og udbytterigt møde med Søren Pind i Sten og Inge Sjølunds smukke have her i Hårlev. En på alle måder dejlig aften. Vi har også forsøgt os med en lokalpolitisk debatcafe i Strøby. Uden megen succes, idet kun 3-4 personer ud over bestyrelse og vores kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog. Vi vil i bestyrelsen gerne have tilkendegivelser om hvilke typer medlemsaktiviteter vi skal fokusere på. Skal vi have besøg af en landskendt politiker for at I kommer til møder?

Vi havde stor deltagelse på landsmødet i Herning i november. Her vedtog Venstres delegerede bl.a. nogle tilpasninger af Venstres vedtægter som afslutning på en større arbejdsproces i Venstres organisation. Det betyder at Venstre nu har et sæt nye standardvedtægter. Derfor har vi også her i bestyrelsen i Venstre Stevns besluttet at fremlægge et forslag til justerede vedtægter således at vi i videst mulig udstrækning følger Venstres standardvedtægter. Dette forslag lægger vi frem til afstemning under dagsordnens pkt. 5.

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år og specielt næstformand Sten Sjølund som efter en årrække som formand og nu to år som næstformand har besluttet sig til at forlade bestyrelsen. Tak for godt arbejde og tak fordi du og Inge fortsat vil huse foreningens bestyrelsesmøde - det skylder vi jer stor tak for.

Også en tak for godt arbejde og godt samarbejde til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse. En særlig tak til Mogens for det gode samarbejde vi har. Du som gruppeformand og jeg som formand for vælgerforeningen /kommuneforeningen. Dette samarbejde sætter jeg stor pris på.

Jeg vil slutte her og sætte min beretning til debat blandt jer medlemmer.

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/6699e29b74.jpg

Uddrag af formandens beretning, Generalforsamlingen 2012

04 januar 2015 17:32 via venstrestevns.dk

275 deltagere til generalforsamling og opstilling af borgmesterkandidat.

Stevns
I efteråret 2011 måtte én af de driftige erhvervsfolk på Stevns, Mogens Bjerre på Varpelev Gartneri, dreje nøglen om. Stevns mistede en vigtig erhvervsvirksomhed og en stor arbejdsplads. Årsagen var langt overvejende sygdomstilfældene i Tyskland i 2011. Mange grønsager var under mistanke, indtil det viste sig at være Egyptiske bukkehornsfrø. Men skaden var sket. Salget at grønsager - også tomater - styrtdykkede i Tyskland og også i nabolandene. Priserne styrtdykkede og en ellers sund og veldrevet virksomhed blev offer for kundernes frygt - godt hjulpet af mediernes sensationslyst.Hvad kan vi lære af den kedelige historie.

Også her på Stevns er vi tæt forbundet med verden omkring os - når det stormer i udlandet så blæser der også sunde træer omkuld på Stevns. Europa er ramt af en finanskrise, Sydeuropa er hårdt presset og det berører også Danmark - og dermed Stevns. Man kan gøre to ting under en krise - lade sig knuge af den og frygte fremtiden eller bruge den som afsæt til ny udvikling og tro på fremtiden. Alt har sin tid - det gælder både opsving og kriser. Hvad om vi her i Venstre Stevns lader os inspirere af Lars Løkkes fem nye sigtelinjer for fremtiden? Jeg vil gerne give et bud på 5 sigtelinier for fremtiden i Stevns Kommune:·

Stevns skal være et vækstområde for nye erhverv·
Stevns skal være reformernes kommune·
Stevns skal tage førertrøjen når det gælder oplevelsesøkonomi·
Stevns skal være foreningernes højborg·
Stevns skal være stedet hvor vi tager ansvar. Ansvar for os selv og ansvar for hinanden.

Der er her i krisetiderne meget snak om udkantsdanmark. Ja nogen betegner ligefrem alt udenfor HT området som udkantsdanmark. I så fald er en del af Stevns også udkantsdanmark. Jeg er enig i, at Stevns i høj grad er på kanten. Men lad os i stedet beskrive Stevns som forkantsdanmark. Hvor vi er på forkant med udviklingen og på forkant med fremtiden. Stevns har nogle helt unikke kvaliteter som vi bør være stolte af:·

Vi har i Tryggevæde Ådal og langs Stevns Klint nogle helt unikke naturområder·
Vi har i Koldkrigsmuseet Stevnsfort et af Danmarks mest spændende nye museer·
Vi har i Stevns Gymnastik og Idrætsefterskole én af Danmarks allerbedste efterskoler

Lad os bruge disse fyrtårne som pejlemærker. Pejlemærker for det vi kan, det vi er gode til og lad os fokusere på succeshistorierne - det unikke. Det der gør Stevns til noget helt særligt. Lad ikke andre prøve at tale os ned i et sort udkantshul. Krise og pessimisme er i høj grad noget der er inde i vore hoveder. Der er en klar forskel på om glasset er halvtomt eller halvfyldt. Her på Stevns er det allerede mere end halvt fyldt - lad det der virker og fungerer godt og er unikt, være til inspiration og efterlevelse for andre.Stevns: Et liv på kanten - med natur, kultur og nærhed. Stevns: Stedet hvor mennesker og natur mødes.

Lokalpolitik:
Politisk har vi et bredt samarbejdende folkestyre på Stevns. En lidt utraditionel politisk konstruktion mellem V, S og SF har nu i over to år fungeret væsentligt bedre end skeptikerne forudså. Det kræver politisk tæft og særdeles gode samarbejdsevner at få en sådan konstruktion til at fungere politisk. Det har særligt Poul Arne og resten af Venstres gruppe bevist at de har. Jeg vil herfra gerne rette en tak til Poul Arne og til Venstres udvalgsformænd Lene og Mogens for det politiske lederskab de alle viser i det daglige arbejde i kommunalbestyrelsen og i udvalgsarbejdet. At gennemføre en budgetaftale med stemmer fra alle 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer kræver helt særlige politiske lederegenskaber - det både håber og forventer jeg, at I medlemmer husker på, når I skal stemme om den person som i Venstre skal løfte arven efter Poul Arne og efter næste kommunalvalg være den nye samlende lederfigur i Stevns Kommunalbestyrelse. Husk: Det er nemmest at få resultater i politik hvis man ikke selv partout skal have æren for det.

http://venstrestevns.dk/typo3temp/pics/b87c1c36ea.jpg