Venstre Stevns indkalder til: Opstillingsmøde for spidskandidat til KV 2017 og regionskandidat til RV2017

Tirsdag d. 28. februar 2017 - kl. 19.00. Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev
Kom gerne i god tid af hensyn til udlevering af stemmesedler.

Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, som:

  • Har indbetalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet, dvs. før midnat tirsdag den 21. februar 2017, og som kan dokumentere dette ved indgangen, idet der kan opstå forsinkelser i Venstre’s eller i NETS’ systemer. (Uden sådanne mulige forsinkelser vil betalingen fremgå af listeførernes lister ved indgangen – det er langt det mest normale.)
  • Har bopæl i kommunen.

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

VU’s stemmeret: Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i Venstre Stevns med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har til-meldt sig foreningen eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat. VU-foreningen har ansvaret for – fra VU’s sekretariat – at rekvirere og forud for opstillingsmødet at videregive en liste over de medlemmer, som VU’s sekretariat har indberettet til Venstres sekretariat. Listen skal omfatte de VU-medlemmer under 30 år, der gennem VU’s sekretariat har bedt om at få medlemskab af Venstre via deres VU-medlemskab, og som har betalt kontingent til VU senest ugedagen før opstillingsmødet, jf. ”kugle 1” ovenfor.

Kandidater til spidskandidatposten og regionskandidatposten skal anmelde deres kandidatur skriftligt til Venstre Stevns’ formand senest 10 dage før opstillingsmødet, dvs. senest ved midnat efter lørdag den 18. februar 2017.

Kontaktdata: Birger Hauge, Rosenvangen 5, 4660 Store Heddinge, tlf. 2142 0500, mail [email protected]

Anmeldelsen skal på grund af formandens ferie samtidigt kopieres til næstformanden og til sekretæren: Næstformand Helle Lindner Nielsen, Skrodsbjergvej 8, Skrodsbjerg, 4682 Tureby, tlf. 2635 1839, mail [email protected], og sekretær Ib Grønvaldt, Østersøvej 14, 4673 Rødvig Stevns, tlf. 4032 3297, mail [email protected]
 

Hver kandidat skal have mindst 5 skriftlige stillere, der anbefaler kandidaten. En stiller kan kun anbefale én kandidat. Hver stiller skal opfylde de ovennævnte betingelser for at have stemmeret i Venstre Stevns.
Næstformanden eller sekretæren meddeler alle kandidatnavne til hver kandidat i løbet af søndag den 19. februar.
Bestyrelsen tilbyder kandidaterne samlet udsendelse af egen-præsentationer til med-lemmerne i løbet af onsdag den 22. februar, hvis disse er sendt til sekretæren senest dagen før. Præsentationen skal være på højst 2 A4-sider, skrevet med mindst 11 punkt skrift og skal fremsendes enten i Word eller i PDF. Præsentationerne vil sideløbende blive lagt på foreningens hjemmeside og Facebook, som er offentligt tilgængelige.
Kandidaterne er velkomne til indbyrdes at aftale formatet og/eller dispositionen for sådanne præsentationer. Det er dog intet krav.
Faciliteter til rådighed i salen: Der vil være stort lærred, projektor, computer og lydanlæg til rådighed for talere og for eventuelle Power Point præsentationer. Der vil ikke være mulighed for at vise videopræsentationer med lyd.
Power Point præsentationer bør være sendt fortroligt til formanden senest aftenen før mødet, så de kan findes på salens computer før mødets begyndelse
Det vil være muligt at placere tryksager på et bord ved indgangen.
Dagsorden med oplysning om varigheden af egen-præsentationer og mundtlige anbefalinger og om mulighederne for at købe kaffe, te, sodavand og kage vil blive udsendt til medlemmerne samtidigt med meddelelsen om omfanget af de to kandidat-lister, formentlig onsdag den 22. februar.


Vel mødt 28. februar 2017.
Bestyrelsen for Venstre Stevns