Medlemsmøde d. 8 November 2016

På et medlemsmøde den 8. november i Tinghuset i Store Heddinge, fremlagde Venstres 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Stevns kommune en plan for hvordan gruppens arbejde skal organiseres i perioden frem til næste valg i november måned 2017 – Det er der kommet følgende udtalelse ud af.

Venstres 7 mand store kommunalbestyrelsesgruppe præsenterede en samlet strategi for resten af indeværende valgperiode, til udgangen af 2017.

Vi har mistet flertallet, men er fortsat indstillet på at søge det brede samarbejde og bevare et godt arbejdsklima i Kommunalbestyrelsen.

Vi har, på trods af til tider meget vanskelige arbejdsforhold, ført en bred politik til gavn for samtlige borgere på Stevns og det vil vi blive ved med.

Når vi nu har mistet flertallet men samtidig skal lede kommunen fra borgmesterstolen, vil vi fremadrettet fordele de politiske roller anderledes.

Mogens Haugaard skal lede kommunen ud fra flertallets interesser. Det ligger i borgmesterrollen, og Mogens Haugaard vil derfor resten af valgperioden loyalt repræsentere hele Kommunalbestyrelsen, hvilket vi bakker vi op.

Med et nyt flertal vil der i sagens natur opstå situationer, hvor vi ikke altid kan være enige med det nye flertal, derfor vil det i resten af valgperioden være undertegnede, der tegner Venstres politiske linje i Kommunalbestyrelsen.

Venstre vil arbejde bredt og søge flertal for vores politik, lige meget hvor det findes – denne linje er blevet forelagt Venstres bestyrelse, som har udtrykt tilfredshed med KB gruppens nye arbejdsfordeling.

”Vi bakker op og er klar til at gå i valgkamp i 2017 med et positivt politisk budskab siger formanden Birger Hauge – når man netop har oplevet en beskidt personlig amerikansk valgkamp, kommer vi til at stå for det diametralt modsatte – Her på Stevns kommer det til at handle om politik, borgerinddragelse og politisk nærhed, slutter Birger Hauge”


Spørgsmål og kommentarer til ovennævnte kan rettes til undertegnede eller Birger Hauge.


De bedste hilsner
Bjarne Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Gruppeformand Venstre
Stevns Kommune