Julehilsen til vores medlemmer i Venstre Stevns 2016

Vi har fornøjelsen at ønske jer alle sammen en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

I denne tid kommer familie og venner i fokus. Vi bliver lidt mere positive og lidt mere glade for tilværelsen. I det lys ser hverdagens udfordringer ud til at komme lidt på afstand.

Det er et privilegium, som direkte udspringer af vores danske kulturarv. Hygge kalder vi det også, og hyggen blev stemt ind i top 10 på Bertel Haarders nyligt offentliggjorte danske kulturkanon.

De andre ni værdier er: Frisind, køns ligestilling, velfærdssamfund, tillid, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, den kristne kulturarv, frihed samt lighed for loven.

Disse værdier er ikke kommet af sig selv. De er skabt af utrættelige, samfundsorienterede, demokratisk og politisk interesserede borgere, som tager demokratiet alvorligt, og som forstår, at det at være medlem af en vælgerforening og et politisk parti er en væsentlig forudsætning for det repræsentative demokratis funktion. Vælgerforeningerne opstiller de kandidater, som alle borgerne vælger imellem.

Vi er derfor som bestyrelse for Venstres vælgerforening på Stevns stolte over at være en del af demokratiet og vi er endnu mere stolte over at have jer som medlemmer. For uden jer var der ikke nogen vælgerforening.

Er det så et nemt job? Nej det er det ikke

Selvom man er med i den samme vælgerforening og det samme parti, er man ikke nødvendigvis enige, og man kan måske heller ikke altid lide de samme personer. Sådan er vi indrettede som menne¬sker. Det kan få det til at slå gnister en gang imellem.

Det har det gjort i Venstre Stevns i 2016, men en ting, som alle kan være sikre på er, at vi som vælgerforeningsbestyrelse vil lytte til alle medlemmer, der har noget på hjerte.

2017 bliver et vigtigt år for Venstre Stevns. Vi skal opstille medlemmer til kommunalbestyrelsen og regions rådet. Og vi skal genvinde den bestemmende indflydelse begge steder. Vi har brug for al den opbakning, vi kan få fra jer. Vi vil køre en moderne og effektiv valgkamp for de kandidater, der ender med at blive stillet op.

Afslutningsvist vil vi gøre opmærksom på to arrangementer, som gennemføres inden for de næste 2 måneder.

I januar prøver vi noget nyt. Vi inviterer til åbent nytårsarrangement søndag den 15. januar 2017 kl. 13 på Traktørstedet Højeruplund med inkluderet Nytårsfrokost. Arrangementet bliver holdt til ære for de unge mennesker, der med livet som indsats kæmper for vore demokratiske værdier i FN- og koali¬tionsstyrkerne rundt omkring på kloden. Et af de fremmeste eksempler, Jacob W. M. Panton-Kristi¬an¬sen, kommer på besøg ved Nytårsfrokosten.

JACOB PANTON-KRISTIANSEN FIK VED VENSTRES LANDSMØDE I NOVEMBER I HERNING VENSTRES FRIHEDSPRIS
Han modtog prisen som repræsentant for de danske mænd og kvinder, der kæmper for frihed fjernt fra Danmarks grænser,
"Gennem sit arbejde i Veteranskytterne gør Jacob også en stor forskel for andre veteraner ved at hjælpe soldaterne til at fastholde deres identitet som netop soldater," sagde Lars Løkke Rasmussen ved landmødet og tilføjede:
"Vi skylder Jacob og alle andre danske udsendte stor tak for deres uvurderlige indsats i kampen for frihed."
Jacob Panton-Kristiansen er 33 år gammel, oversergent og kampvognskommandør og har været udsendt i Kosovo, Irak og Afghanistan. Han er stifter af og formand for Veteranskytterne.
Det bliver med garanti en god eftermiddag. Deltagerprisen bliver 210 kr. inkl. mad og drikke. Af det beløb går overskuddet, ca. 100 kr. pr. person, ubeskåret til Jacobs veteranskytteforening.

Tilmelding og betaling foregår via billetto.
https://billetto.dk/events/moed-mostageren-af-venstres-frihedspris-2016


ENDNU EN GANG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE

På bestyrelsens vegne
Birger Hauge
Formand

Hold dig orienteret på www.venstrestevns.dk og deltag i opslag og debatter
via vores facebook side Facebook/venstrestevns